Coaching en counseling

Coaching & counseling Adieu is voor mensen met levensvragen en leerkrachten die op zoek zijn naar hulp bij het lesgeven.
Hierbij help ik je graag met de theorie en praktijk.

Van harte welkom voor een gratis mini-consult van ongeveer een half uur. 
Samen kijken we wat er nodig is om je doel te bereiken.

De lengte van een coaching/counselingstraject is afhankelijk van de omstandigheden. 
Alle informatie blijft vertrouwelijk. De privacy staat hierin altijd voorop.

De intake is gratis en geheel vrijblijvend. Wanneer blijkt dat je andere deskundige hulp nodig hebt kan ik je doorverwijzen naar passende hulp.

Om de kwaliteit deskundig te houden heb ik contact met collega’s door middel van intervisie.

Wat en hoe? 

Adieu gebruikt verschillende coachtrajecten op maat met het oog op jouw persoonlijke situatie. Ik maak gebruik van therapievormen vanuit de psychologie. In een gesprek kijken we wat jij nodig hebt om te groeien en welk resultaat jij wil bereiken.

De stappen die doorlopen worden zijn de volgende:
1. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken wat de vraag is.
2. Naar aanleiding van deze vraagstelling wordt gekeken welke hulpvorm het beste zal aansluiten en wordt een plan opgesteld.
3. Er zal veel ruimte zijn voor het uiten van emoties.
4. Om je doel zo goed mogelijk te behalen maken we gebruik van passende werkvormen.
5. Tijdens de coaching/counseling bekijken we welke huiswerkopdrachten nuttig kunnen zijn om je doel zo goed mogelijk te bereiken.
6. De coaching voor leerkrachten geef ik vanuit de kennis die ik heb opgedaan bij de opleiding Onderwijskunde & Begeleiding bij LOC – coach in het onderwijs.
7. Om mijn werk zo goed mogelijk te doen is de basis waaruit ik werk mijn relatie met God. ‘Ora et Labora ‘ oftewel bid en werk.

Wie ik ben? Zie over en contact.