Visie

De woorden uit de Bijbel van psalm 27 : 1 zijn voor mij een inspiratiebron om vanuit te leven en mensen te begeleiden: ‘De Heer helpt mij altijd, hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang. Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst.

In een moeilijke periode gaf deze tekst mij moed en kracht om door te gaan.

Ik geloof dat God onze Schepper is. Dat hij van ons houdt en een relatie met ons wil. Hij heeft ons geluk voor ogen. Ook al merken we dat misschien helemaal niet. Zijn wens is dat we Hem en elkaar lief hebben. We zijn gemaakt naar zijn beeld. Onze identiteit mogen we vinden in hem.

Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.Citaat van Henri Nouwen.

Het probleem dat voor je ligt, is nooit zo groot als de Persoon die achter je staat. ‘ Citaat van Corrie ten Boom.

‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. ‘ Uit de 2e brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe hoofdstuk 5 vers 17-19

Deze raadselachtige tekst wil zeggen dat de vloek, waaronder we allemaal te lijden hebben door de zondeval, verbroken is. Door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Doordat Hij zijn leven gaf, is het weer goed tussen God en de mensheid. We mogen erop vertrouwen dat de dood is overwonnen. Ons vergankelijke lichaam, zal na onze lichamelijke dood vernieuwd worden. We mogen met een volmaakt lichaam verder leven bij onze Schepper. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. We mogen uitkijken naar een Nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid is, ‘Uw Koninkrijk kome’ uit het Onze Vader.
Wat niet wegneemt dat dit een pijnlijk proces is voor ons mensen. Wat een verdriet geeft het wanneer wij geliefden los moeten laten in dit aardse bestaan.
Om ons hierbij te helpen gaf God ons de Trooster, Zijn Heilige Geest toen Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel. Die Geest geeft ons nieuwe moed en hoop en helpt ons om de goede beslissingen te nemen in ons leven.

Op de foto zie je de Drie-eenheid uitgebeeld in de tuin van Kasteel het Nijenhuis in Wije.

Door allerlei omstandigheden kan het enorm tegenzitten in je leven. Kunnen er blokkades optreden en kan het donker in je leven worden.
Te denken valt bijvoorbeeld aan:

– identiteitsproblemen
– omgaan met grenzen
– rouwverwerking
– eenzaamheid
– burn-out
– somberheid
– schuldgevoelens
– afwijzing
– angstgevoelens
– geloofsvragen
– relatieproblemen

Om weer hoop, moed en kracht te vinden zou ik je kunnen helpen en begeleiden.
Graag zoek ik met je naar wat je nodig hebt op deze weg.    
Bij Diensten kun je lezen wat coaching/counseling Adieu je aan kan bieden.