Visie

De woorden uit de Bijbel van psalm 27 zijn voor mij een inspiratiebron om vanuit te leven en mensen te begeleiden: 

De Heer helpt mij altijd, hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang. Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst.

psalm 27 : 1

Ik geloof dat God onze Schepper is. Dat hij van ons houdt en een relatie met ons wil. Hij heeft ons geluk voor ogen. Ook al merken we dat misschien helemaal niet. Zijn wens is dat we Hem en elkaar lief hebben. We zijn gemaakt naar zijn beeld. Onze identiteit mogen we vinden in hem.

Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. ‘ Citaat van Henri Nouwen.

Het probleem dat voor je ligt, is nooit zo groot als de Persoon die achter je staat. ‘ Citaat van Corrie ten Boom.

‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. ‘ Uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe.

2 Korintiërs 5:17

God had ons zo lief dat Hij zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. De Zoon kwam naar de wereld als het ware Licht voor alle mensen. Door Zijn offer aan het kruis hoeven wij niet meer gebukt te gaan onder de last van zonde en bederf.
Hij heeft de weg vrij gemaakt en is de middelaar tussen ons mensen en God Zijn Vader. Zoals Hij naar de Hemel is opgevaren en daar nu verder leeft, zo zal Hij ook weer terugkeren en hemel en aarde nieuw maken. Zoals de Schepping nu nog lijdt onder pijn, verdriet, ziekte, oorlog, milieuverontreiniging, uitbuiting en noem maar op… Zo zal Hij de Schepping komen vernieuwen. Alle tranen zullen afgewist worden (Zie de woorden uit het laatste boek van de bijbel: Openbaring aan Johannes hoofdstuk 21).


Wanneer dat is weten we niet. Maar deze hoopvolle woorden en dit geloof geven veel kracht en zingeving in mijn leven. Als goede rentmeesters van de Schepping mogen wij genieten van alle goede gaven in dit leven en onze verantwoordelijkheid nemen. Zo goed mogelijk voor elkaar, de dieren, de natuur en het klimaat zorgen.

Toch kan door allerlei omstandigheden het licht soms uit je leven verdwijnen of verdwenen zijn. Kunnen er blokkades optreden en kan het donker in je leven worden. Om de weg naar het Licht weer te vinden wil ik je graag helpen en begeleiden.

Graag zoek ik met je naar wat je nodig hebt op deze weg.    
Kijk bij Diensten om te lezen welke coaching/counseling Adieu kan bieden.